Promotic

NetIdentify - metoda objektu AtouchX

Popis:
Přečte identifikaci stanice.
Metoda přečte aplikační nebo systémové identifikační řetězce stanice. Čtení je asynchronní, po ukončení čtení je vyvolána událost EndNetIdentify, která oznámí výsledek komunikace a přečtené identifikační řetězce. Do události se také předá hodnota Param, která slouží uživateli k vlastní identifikaci.
 
Pokud ve stanici není rozběhnuta aplikace (běží zavaděč), pak aplikační identifikační řetězce jsou shodné se systémovými identifikačními řetězci.
Syntaxe:
Integer NetIdentify(Long Station, Boolean Apl, Long Param)
Parametry:
Station(Long) Číslo stanice, ze které se identifikační řetězce mají přečíst.
Apl(Boolean) Příznak, zda se mají číst aplikační nebo systémové identifikační řetězce.
true - Přečtou se aplikační identifikační řetězce. Ty obsahují dva řetězce zadané tvůrcem aplikace ve stanici a jeden řetězec generovaný PSE obsahující název souboru aplikace, datum překladu aplikace a verzi PSE jež překlad provedlo.
false - Přečtou se systémové identifikační řetězce. Ty obsahují řetězec se jménem výrobce HW, řetězec se názvem HW, názvem OS Windows a názvem komunikačního protokolu a řetězec s verzemi HW, OS Windows a komunikačního protokolu.
Param(Long) Hodnota, která se beze změny předá do události ukončení čtení identifikace.
Vrácená hodnota:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oATC = pMe.Pm("/AtouchApp").Acx;
var nStation = 2;
var nParam = 50;
var nState = oATC.NetIdentify(nStation, true, nParam);
© MICROSYS, spol. s r.o.