Update cookies preferences
Promotic

NetGetData - metoda objektu AtouchX

Popis:
Přečte celou db. proměnnou.
Metoda zapíše obsah celé db. proměnné nebo db. matice. Zápis je asynchronní, po ukončení zápisu je vyvolána událost EndNetPutData, která oznámí výsledek komunikace. Do události se také předá hodnota Param, která slouží uživateli k vlastní identifikaci.
 
Zapisovaný obsah musí odpovídat zapisované db. proměnné. Pokud se zapisuje do jednoduché db. proměnné, pak musí být DATA jednoduchá hodnota. Pokud se zapisuje matice, pak musí být DATA 2-rozměrné pole, jehož počet řádků a sloupců odpovídá počtu zapisovaných řádků a sloupců. Při zápisu právě jednoho prvku db. matice může být DATA buď jednoduchá hodnota nebo 2-rozměrné pole o jednom řádku a jednom sloupci.
 
DATA musí být takového typu, aby bylo možno jeho hodnoty zapsat bez ztráty informace do db. proměnné.
Syntaxe:
Integer NetGetData(Long WID, Variant Param, Variant DATA)
Parametry:
WID(Long) WID db. proměnné která se má zapsat.
Param(Variant) Hodnota, která se beze změny předá do události ukončení zápisu.
DATA(Variant) Zapisovaný obsah db. proměnné.
Vrácená hodnota:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oATC = pMe.Pm("/AtouchApp").Acx;
var nWID = 2005;
var nParam = 100;
var DATA = 24;
var nState = oATC.NetGetData(nWID, nParam, DATA);
© MICROSYS, spol. s r.o.