Update cookies preferences
Promotic

NetComposeEnd - metoda objektu AtouchX

Popis:
Ukončí proces postupného zápisu a fyzicky zapíše db. proměnnou.
Metoda ukončí postupný zápis db. proměnné WID, což způsobí zejména fyzické zapsání obsahu db. proměnné do stanice a "odemknutí" db. proměnné. Zápis je asynchronní, po ukončení zápisu je vyvolána událost EndNetGetData, která oznámí výsledek komunikace. Do události se také předá hodnota Param, která slouží uživateli k vlastní identifikaci.
 
Schéma postupného zápisu je:
Metoda NetComposeBegin provede "zamčení" db. proměnné.
Metoda LocalPutData db. proměnnou naplní zapisovanými hodnotami.
Metoda NetComposeEnd provede zápis db. proměnné do stanice a její "odemčení".
Metoda EndNetCompose ukončující postupný zápis se musí zavolat vždy, jakmile byla zavolána metoda zahajující postupný zápis.
Postupný zápis je kumulativní, tzn. že po dvojím zamčení proměnné musí následovat dvojí odemčení.
Syntaxe:
Integer NetComposeEnd(Long WID, Integer Row, Integer Col, Integer Rows, Integer Cols, Variant Param)
Parametry:
WID(Long) WID db. proměnné, které se ukončí proces postupného zápisu a provede se fyzický zápis.
Row(Integer)
Pokud je zapisovaná db. proměnná jednoduchého typu, pak parametr nemá význam.
Pokud je zapisovaná db. proměnná matice, pak parametr definuje index počátečního řádku matice (indexováno od 0), kam se zapisuje.
Col(Integer)
Pokud je zapisovaná db. proměnná jednoduchého typu, pak parametr nemá význam.
Pokud je zapisovaná db. proměnná matice, pak parametr definuje index počátečního sloupce matice (indexováno od 0), kam se zapisuje.
Rows(Integer)
Pokud je zapisovaná db. proměnná jednoduchého typu, pak parametr nemá význam.
Pokud je zapisovaná db. proměnná matice, pak parametr definuje počet řádků matice, které se zapisují.
Cols(Integer)
Pokud je zapisovaná db. proměnná jednoduchého typu, pak parametr nemá význam.
Pokud je zapisovaná db. proměnná matice, pak parametr definuje počet sloupců matice, které se zapisují.
Param(Variant) Hodnota, která se beze změny předá do události ukončení postupného zápisu.
Vrácená hodnota:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oATC = pMe.Pm("/AtouchApp").Acx;
var nWID = 2005;
var nParam = 80;
var nState = oATC.NetComposeEnd(nWID, 3, 0, 10, 8, nParam);
© MICROSYS, spol. s r.o.