Update cookies preferences
Promotic

NetComposeBegin - metoda objektu AtouchX

Popis:
Zahájí proces postupného zápisu db. proměnné.
Metoda zahájí postupný zápis db. proměnné WID, což způsobí zejména "zamčení" db. proměnné. Schéma postupného zápisu je:
Metoda NetComposeBegin provede "zamčení" db. proměnné.
Metoda LocalPutData db. proměnnou naplní zapisovanými hodnotami.
Metoda NetComposeEnd provede zápis db. proměnné do stanice a její "odemčení".
 
Zamčená db. proměnná se projeví tak, že veškeré čtení sice bude končit úspěchem, ale nedojde ke skutečnému přečtení hodnoty ze stanice (výsledek komunikace bude atrLock). Tím je db. proměnná chráněna proti nechtěnému přepsání postupně zapisovaných hodnot metodou LocalPutData.
 
Po ukončení zápisu vlastních hodnot se musí zavolat metoda NetComposeEnd, která zabezpečí zápis db. proměnné do stanice a její "odemčení". Opomenutí ukončení postupného zápisu vede k trvalému "zamčení" db. proměnné!
 
Postupný zápis je kumulativní, tzn. že po dvojím zamčení proměnné musí následovat dvojí odemčení.
Syntaxe:
Integer NetComposeBegin(Long WID)
Parametry:
WID(Long) WID db. proměnné, která se bude postupně zapisovat.
Vrácená hodnota:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oATC = pMe.Pm("/AtouchApp").Acx;
var nWID = 2005;
var nState = oATC.NetComposeBegin(nWID);
© MICROSYS, spol. s r.o.