Promotic

GetAttribute - metoda objektu AtouchX

Popis:
Zjistí informace o ovladači.
Metoda zjistí dostupné informace o ovladači a vrátí je v proměnné DATA.
Syntaxe:
Integer GetAttribute(Integer AttrID, Variant DATA)
Parametry:
AttrID(Integer) Identifikátor typu informace jež chceme číst.
DATA[pro čtení i zápis] (Variant) Proměnná, kam se uloží výsledek.
Vrácená hodnota:
Poznámka:
Požadovaný atribut:
0 = attrVersion - Verze ovladače v BCD (vrací stejnou hodnotu jako metoda GetKernelVersion). Lze volat vždy, bez ohledu na inicializaci ovladače.
1 = attrRdBufSize - Celková velikost čtecího bufferu (v rámcích). Hodnotu lze ovlivnit při inicializaci parametrem RQ.RdBuff.Size v popisu HW.
2 = attrWrBufSize - Celková velikost zápisového bufferu (v rámcích). Hodnotu lze ovlivnit při inicializaci parametrem RQ.WrBuff.Size v popisu HW.
3 = attrRdBufFree - Aktuální počet volných rámců ve čtecím bufferu.
4 = attrWrBufFree - Aktuální počet volných rámců v zápisovém bufferu.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oATC = pMe.Pm("/AtouchApp").Acx;
var nAttrID = 1;
var mData = Pm.CreatePmMap();
mData.ParValue = null;
var nState = Pm.CallAxMethod("", oATC, "GetAttribute", nAttrID, mData);
var aInfo = mData.ParValue;
Pm.Debug(mData.ParValue, 1);
© MICROSYS, spol. s r. o.