Promotic

StationStatus - metoda objektu AtouchX

Popis:
Vrací stav připojení stanice.
Metoda vrací dostupné informace o aktuálním stavu připojení zadané stanice Station a vrátí je ve vytvořené matici INFO.
Syntaxe:
Integer StationStatus(Integer Station, Array INFO)
Parametry:
Station(Integer) Číslo stanice, o jejímž stavu připojení se zjistí informace.
INFO[pro čtení i zápis] (Array) Proměnná, kam se uloží výsledek.
Vrácená hodnota:
Poznámka:
Metoda vytvoří proměnnou INFO jako 1-rozměrné pole o velikosti 2 prvky. Obsah pole je:
Info(0) - Typ HW připojení.
Info(1) - Stav připojení.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oATC = pMe.Pm("/AtouchApp").Acx;
var nStation = 2;
var mInfo = Pm.CreatePmMap();
mInfo.ParValue = Pm.CreatePmArray(1, 1);
var nState = Pm.CallAxMethod("", oATC, "StationStatus", nStation, mInfo);
var aInfo = mInfo.ParValue;
Pm.Debug("AtouchX.StationStatus return INFO: " + aInfo.GetItem(0));
© MICROSYS, spol. s r.o.