Promotic

LocalGetData - metoda objektu AtouchX

Popis:
Přečte hodnotu celé db. proměnné z lokální databáze (bez komunikace).
Metoda přečte obsah celé db. proměnné a vrátí její hodnotu v proměnné DATA. Čtení probíhá bez komunikace z lokální databáze na počítači.
 
Přes lokální databázi probíhá veškeré čtení a zápis db. proměnných, takže přečtená hodnota odpovídá hodnotě posledního čtení nebo zápisu db. proměnné.
Syntaxe:
Integer LocalGetData(Long WID, Variant DATA)
Parametry:
WID(Long) WID db. proměnné pro čtení.
DATA(Variant) Proměnná, kam se uloží přečtená data.
Vrácená hodnota:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oATC = pMe.Pm("/AtouchApp").Acx;
var nWID = 2005;
var mData = Pm.CreatePmMap();
mData.ParValue = 0;
var nState = Pm.CallAxMethod("", oATC, "LocalGetData", nWID, mData);
var val = mData.ParValue;
© MICROSYS, spol. s r.o.