Promotic

Objekt AtouchX

Popis:
AtouchX je ActiveX objekt určený ke komunikaci s PLC automaty od firmy AMiT..

Stručný návod Komunikace s PLC automaty AMiT pomocí AtouchX (Česko)

Tato dokumentace nepopisuje rozhraní objektů AtouchDir a AtouchArch.

Seznam nejdůležitějších vlastností a metod objektu AtouchApp používaných v systému PROMOTIC.
Nastavení chování objektu:
VariantOnlyNastavení pro VBA nebo VBScript (JavaScript).
DirectEventsVrací nebo nastaví příznak přímého volání událostí.
Inicializace, deinicializace:
InitFromFileInicializuje připojení k síti DbNet podle zadaného popisu HW a databáze.
DoneUkončí připojení k síti DbNet.
Verze a informace:
GetKernelVersionZjistí verzi komunikačního jádra AtouchApp.
GetObjectVersionZjistí verzi objektu AtouchApp.
GetInfoZjistí informace o komunikačním jádře.
GetHWInfoZjistí informace o komunikačním jádře.
GetAttributeZjistí informace o ovladači.
Konverze času:
TimeFromDbNetVPřevede čas z DbNet formátu do VB nebo JS formátu
TimeToDbNetVPřevede čas z VB nebo JS formátu do DbNet formátu.
Databáze:
DbGetInfoZjistí informace o db proměnné.
DbSetAlarmNastaví sledování alarmu.
DbMultiSetAlarmNastaví sledování alarmu více proměnným.
DbResetAlarmZruší sledování alarmu.
LocalGetDataPřečte hodnotu celé db. proměnné z lokální databáze (bez komunikace).
LocalPutDataZapíše hodnotu db. proměnné do lokální databáze (bez komunikace).
Komunikace:
NetGetDataPřečte celou db. proměnnou.
NetGetDataMtxPřečte celou db. proměnnou nebo výřez db. matice.
NetGetDataPřečte celou db. proměnnou.
NetPutDataMtxPřečte celou db. proměnnou nebo výřez db. matice.
NetComposeBeginZahájí proces postupného zápisu db. proměnné.
NetComposeEndUkončí proces postupného zápisu a fyzicky zapíše db. proměnnou.
NetGetTimePřečte čas stanice.
NetPutTimeZapíše nový čas do stanice.
NetIdentifyPřečte identifikaci stanice.
NetResetOdvrhne probíhající komunikační požadavek.
Správa připojení:
StationStatusZjistí stav připojení stanice.
StationConnectZahájí proces připojování stanice.
StationDisconnectZahájí proces odpojování stanice.
StationSetPlugZahájí sledování stavu připojení stanice nebo PC.
StationSetSelfPlugZahájí sledování stavu připojení stanice nebo PC.
StationResetPlugZruší sledování stavu připojení.
StationReserveNastaví nebo zruší rezervaci HW prostředku pro spojení se stanicí.
StationSetPriorityVNastaví prioritu pro spojení se stanicí.
Datagramy:
DbSetDatagramNastaví sledování datagramu.
DbResetDatagramZruší sledování datagramu
DbAcceptDatagramPotvrdí příchozí datagram
NetReplyDatagramPožádá o zápis datagramu s odpovědí.
Události:
DbAlarmUdálost je vyvolána při alarmu, tzn. při aktivním zápisu db. proměnné jinou stanicí do PC.
DbDatagramUdálost je vyvolána při příchodu datagramu.
EndNetGetDataUdálost je vyvolána po ukončení čtení db. proměnné.
EndNetPutDataUdálost je vyvolána po ukončení zápisu db. proměnné.
EndNetComposeUdálost je vyvolána po ukončení zápisu při postupném zápisu db. proměnné.
EndNetGetTimeUdálost je vyvolána po ukončení čtení času stanice.
EndNetPutTimeUdálost je vyvolána po ukončení zápisu času do stanice.
EndNetIdentifyUdálost je vyvolána po ukončení čtení identifikačních řetězců.
StationPlugUdálost je vyvolána při sledované změně stavu připojení stanice nebo PC.
© MICROSYS, spol. s r. o.