Promotic

Objekt AtouchX

Popis:
Objekt AtouchX je ActiveX objekt určený pro komunikaci s PLC automaty od firmy AMiT (Česko).

Stručný návod pro komunikaci s PLC automaty AMiT pomocí objektu AtouchX

Tato dokumentace nepopisuje rozhraní objektů AtouchDir a AtouchArch.

Seznam nejdůležitějších vlastností a metod objektu AtouchApp používaných v systému PROMOTIC:
Nastavení chování objektu:
VariantOnlyNastavení pro VBA nebo VBScript (JavaScript).
DirectEventsVrací nebo nastaví příznak přímého volání událostí.
Inicializace, deinicializace:
InitFromFile()Inicializuje připojení k síti DbNet podle zadaného popisu HW a databáze.
Done()Ukončí připojení k síti DbNet.
Verze a informace:
GetKernelVersion()Zjistí verzi komunikačního jádra AtouchApp.
GetObjectVersion()Zjistí verzi objektu AtouchApp.
GetInfo()Vrací informace o komunikačním jádře.
GetHWInfo()Zjistí informace o komunikačním jádře.
GetAttribute()Vrací informace o ovladači.
Konverze času:
TimeFromDbNetV()Konverze času z DbNet formátu do VB nebo JS formátu
TimeToDbNetV()Konverze času z VB nebo JS formátu do DbNet formátu
Databáze:
DbGetInfo()Vrací informace o db proměnné.
DbSetAlarm()Nastaví sledování alarmu.
DbMultiSetAlarm()Nastaví sledování alarmu více proměnným.
DbResetAlarm()Zruší sledování alarmu.
LocalGetData()Přečte hodnotu celé db. proměnné z lokální databáze (bez komunikace).
LocalPutData()Zapíše hodnotu db. proměnné do lokální databáze (bez komunikace).
Komunikace:
NetGetData()Přečte celou db. proměnnou.
NetGetDataMtx()Přečte celou db. proměnnou nebo výřez db. matice.
NetGetData()Přečte celou db. proměnnou.
NetPutDataMtx()Přečte celou db. proměnnou nebo výřez db. matice.
NetComposeBegin()Zahájí proces postupného zápisu db. proměnné.
NetComposeEnd()Ukončí proces postupného zápisu a fyzicky zapíše db. proměnnou.
NetGetTime()Přečte čas stanice.
NetPutTime()Zapíše nový čas do stanice.
NetIdentify()Přečte identifikaci stanice.
NetReset()Odvrhne probíhající komunikační požadavek.
Správa připojení:
StationStatus()Vrací stav připojení stanice.
StationConnect()Zahájí proces připojování stanice.
StationDisconnect()Zahájí proces odpojování stanice.
StationSetPlug()Zahájí sledování stavu připojení stanice nebo PC.
StationSetSelfPlug()Zahájí sledování stavu připojení stanice nebo PC.
StationResetPlug()Zruší sledování stavu připojení.
StationReserve()Nastaví nebo zruší rezervaci HW prostředku pro spojení se stanicí.
StationSetPriorityV()Nastaví prioritu pro spojení se stanicí.
Datagramy:
DbSetDatagram()Nastaví sledování datagramu.
DbResetDatagram()Zruší sledování datagramu
DbAcceptDatagram()Potvrdí příchozí datagram
NetReplyDatagram()Požádá o zápis datagramu s odpovědí.
Události:
DbAlarmUdálost je vyvolána při alarmu, tzn. při aktivním zápisu db. proměnné jinou stanicí do PC.
DbDatagramUdálost je vyvolána při příchodu datagramu.
EndNetGetDataUdálost je vyvolána po ukončení čtení db. proměnné.
EndNetPutDataUdálost je vyvolána po ukončení zápisu db. proměnné.
EndNetComposeUdálost je vyvolána po ukončení zápisu při postupném zápisu db. proměnné.
EndNetGetTimeUdálost je vyvolána po ukončení čtení času stanice.
EndNetPutTimeUdálost je vyvolána po ukončení zápisu času do stanice.
EndNetIdentifyUdálost je vyvolána po ukončení čtení identifikačních řetězců.
StationPlugUdálost je vyvolána při sledované změně stavu připojení stanice nebo PC.
© MICROSYS, spol. s r.o.