Promotic

Objekt HttpRequest

Popis:
HttpRequest je objekt, kterým lze přenášet data mezi Web klientem a Web serverem..

Klient může pomocí tohoto objektu odeslat libovolný HTTP požadavek. Tento objekt má více verzí. Tato dokumentace popisuje pouze rozhraní pro verze MSXML2.ServerXMLHTTP.6.0 a MSXML2.XMLHTTP.6.0.
 
Verze MSXML2.ServerXMLHTTP.6.0 má navíc metody, které umožňují autentizaci komunikace pomocí uživatelských cerifikátů.
 
Přijímat nebo odesílat lze libovolný formát dat. V případě příjmu dat ve formátu XML je možné přijatou odpověď analyzovat pomocí Microsoft XML Document Object Model (DOM). Viz: Jak číst v aplikaci obecné XML soubory.
Vlastnosti a metody:
abort()Ukončí a zavře objekt HttpRequest.
getAllResponseHeaders()Načte hodnoty všech hlaviček HTTP requestu.
getOption()Vrací informaci o požadované vlastnosti přenosu.
getResponseHeader()Načte hodnotu konkrétní hlavičky HTTP requestu.
onreadystatechangeUrčuje funkci, která se má zavolat, když se změní vlastnost readyState
readyStateOznamuje stav požadavku.
open()Nastaví metodu, URL adresu a ověřovací informace pro požadovaný přenos dat.
responseBodyPředstavuje tělo zprávy jako pole bajtů.
responseStreamPředstavuje tělo zprávy jako IStream.
responseTextPředstavuje tělo zprávy jako text.
responseXMLPředstavuje tělo zprávy jako MSXML parsovatelný objekt (Microsoft XML Core Services).
send()Odešle požadavek HTTP na server.
setOption()Nastaví požadovanou vlastnost přenosu.
setProxy()Specifická proxy nastavení
setProxyCredentials()Přihlašovací údaje pro autentizaci proxy.
setRequestHeader()Načte hodnotu konkrétní hlavičky HTTP requestu.
setTimeouts()Určuje nastavení časového limitu pro vyřešení názvu domény, navázání spojení se serverem, odeslání dat a přijetí odpovědi.
statusVrací stavový kód HTTP request požadavku.
waitForResponse()Umožňuje žádajícímu serveru pozastavit provádění během čekání na dokončení operace asynchronního odesílání.
© MICROSYS, spol. s r.o.