Promotic

Objekt HttpRequest

Popis:
HttpRequest je objekt, kterým lze přenášet data mezi Web klientem a Web serverem..

Klient může pomocí tohoto objektu odeslat libovolný HTTP požadavek. Tento objekt má více verzí. Tato dokumentace popisuje pouze rozhraní pro verze MSXML2.ServerXMLHTTP.6.0 a MSXML2.XMLHTTP.6.0.
 
Verze MSXML2.ServerXMLHTTP.6.0 má navíc metody, které umožňují autentizaci komunikace pomocí uživatelských cerifikátů.
 
Přijímat nebo odesílat lze libovolný formát dat. V případě příjmu dat ve formátu XML je možné přijatou odpověď analyzovat pomocí Microsoft XML Document Object Model (DOM). Viz: Jak číst v aplikaci obecné XML soubory.
Vlastnosti a metody:
abortUkončí a zavře HTTP request objekt.
getAllResponseHeadersNačte hodnoty všech hlaviček HTTP requestu.
getOptionVrací informaci o požadované vlastnosti přenosu.
getResponseHeaderNačte hodnotu konkrétní hlavičky HTTP requestu.
onreadystatechangeUrčuje funkci, která se má zavolat, když se změní vlastnost readyState
readyStateOznamuje stav požadavku.
openNastaví metodu, URL adresu a ověřovací informace pro požadovaný přenos dat.
responseBodyPředstavuje tělo zprávy jako pole bajtů.
responseStreamPředstavuje tělo zprávy jako IStream.
responseTextPředstavuje tělo zprávy jako text.
responseXMLPředstavuje tělo zprávy jako MSXML parsovatelný objekt (Microsoft® XML Core Services).
sendOdešle požadavek HTTP na server.
setOptionNastaví požadovanou vlastnost přenosu.
setProxySpecifické proxy nastavení
setProxyCredentialsPřihlašovací údaje pro autentizaci proxy.
setRequestHeaderNačte hodnotu konkrétní hlavičky HTTP requestu.
setTimeoutsUrčuje nastavení časového limitu pro vyřešení názvu domény, navázání připojení k serveru, odeslání dat a přijetí odpovědi.
statusVrací stavový kód HTTP request požadavku.
waitForResponseUmožňuje žádajícímu serveru pozastavit provádění během čekání na dokončení operace asynchronního odesílání.
© MICROSYS, spol. s r. o.