Update cookies preferences
Promotic

HttpRequest příklady pro metodu open("GET")

Tento způsob komunikace může být v závislosti na objemu přenášených dat a rychlosti připojení časově náročný. To by mohlo ovlivnit běh samotné aplikace. Proto je vhodné aby samotná komunikace byla volána z vhodně nakonfigurovaného objektu PmaSequencer
 
Získání XML objektu:
V příkladu je pouze získán objekt oXML. Jeho parsování není součástí tohoto příkladu.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sUrl = "https://www.promotic.eu/test/data/exam.xml";
var oReq = Pm.AxGetObject("new", "MSXML2.ServerXMLHTTP.6.0");

oReq.open("GET", sUrl, false);
oReq.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");
oReq.onreadystatechange = HandleStateChange;
oReq.send();

function HandleStateChange()
{
if (oReq.readyState == 4)
{
Pm.MessageBox("Text", oReq.responseText, 0x0);
var oXML = oReq.responseXML;
}
}
oReq.abort();

Získání textu ze serveru se zabezpečenou komunikací pomocí osobního cerifikátu.:
Osobní cerifikát musí být na klientském počítači řádně zaregistrován. Jeho zaregistrovaný název je použit metodou setOption k autentizaci na serveru. Řádek v komentáři také zajišťuje ignorovat žádost serveru o autentizaci pomocí certifikátu. To může pomoci, pokud cerifikát má prošlou platnost nebo když server tuto autentizaci striktně nevyžaduje.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oReq, sUrl, sCert;
var sCert = "My personal certificate";
var sUrl = "https://www.promotic.eu/test/data/getewon.txt";
var oReq = Pm.AxGetObject("new", "MSXML2.ServerXMLHTTP.6.0");

oReq.open("GET", sUrl, false);
oReq.setRequestHeader("Content-Type", "text/plain; charset=utf-8");
oReq.setOption(3, sCert);
// oReq.setOption(2, oReq.getOption(2));
oReq.onreadystatechange = HandleStateChange;
oReq.send();

function HandleStateChange()
{
if (oReq.readyState == 4)
{
Pm.MessageBox("Text", oReq.responseText, 0x0);
}
}
© MICROSYS, spol. s r.o.