Promotic

getOption - metoda objektu HttpRequest

Popis:
Vrací informaci o požadované vlastnosti přenosu.. (Pouze pro MSXML2.ServerXMLHTTP.6.0)
Syntaxe:
String getOption(Integer nOption)
Parametry:
nOption(Integer) Možnosti dostupné pro metodu getOption.
-1 - SXH_OPTION_URL Naposledy použitá cílová URL adresa.
0 - SXH_OPTION_URL_CODEPAGE Kódová stránka používaná pro konverzi řetězce URL Unicode.
1 - SXH_OPTION_ESCAPE_PERCENT_IN_URL Nastavení nebezpečných znaků ANSI v URL adrese (například " " -> "% 20").
2 - SXH_OPTION_IGNORE_SERVER_SSL_CERT_ERROR_FLAGS Vrací masku DWORD různých příznaků
SXH_SERVER_CERT_IGNORE_UNKNOWN_CA = 256
SXH_SERVER_CERT_IGNORE_WRONG_USAGE = 512
SXH_SERVER_CERT_IGNORE_CERT_CN_INVALID = 4096
SXH_SERVER_CERT_IGNORE_CERT_DATE_INVALID = 8192
SXH_SERVER_CERT_IGNORE_ALL_SERVER_ERRORS = 13056
3 - SXH_OPTION_SELECT_CLIENT_SSL_CERT První certifikát v místním úložišti, který se má odeslat, pokud server požaduje certifikát klienta.
Viz také:
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

sOption = oReq.getOption(2);
© MICROSYS, spol. s r. o.