Promotic

HttpRequest příklady pro metodu open("POST")

Tento způsob komunikace může být v závislosti na objemu přenášených dat a rychlosti připojení časově náročný. To by mohlo ovlivnit běh samotné aplikace. Pro je vhodné aby samotná komunikace probíhala byla volána z vhodně nakonfigurovaného objektu PmaSequencer
 
Zaslání XML textového řetězce na server:
V příkladu je vytvořen v proměnné sXML odesílaný řetězec.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sXML = '<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?><pm><data><item><name ID=\"B\">d0</name><value>9.381083</value></item><item><name ID=\"P\">d1</name><value>20.34651</value></item></data></pm>';
var sUrl = "https://servername/UploadData/exam.xml";
var oReq = Pm.AxGetObject("new", "MSXML2.ServerXMLHTTP.6.0");

oReq.open("POST", sUrl, false);
oReq.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");
oReq.onreadystatechange = HandleStateChange;
oReq.send(sXML);

function HandleStateChange()
{
if (oReq.readyState == 4)
{
Pm.Debug("HttpRequest Send file = OK");
}
}

Zaslání textu na server se zabezpečenou komunikací pomocí osobního cerifikátu.:
Osobní cerifikát musí být na klientském počítači řádně zaregistrován. Jeho zaregistrovaný název je použit metodou setOption k autentizaci na serveru. Řádek v komentáři také zajišťuje ignorovat žádost serveru o autentizaci pomocí certifikátu. To může pomoci, pokud cerifikát má prošlou platnost nebo když server tuto autentizaci striktně nevyžaduje.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sTxt = "Text to server";
var sCert = "My personal certificate";
var sUrl = "https://servername/UploadData/document.txt";
var oReq = Pm.AxGetObject("new", "MSXML2.ServerXMLHTTP.6.0");

oReq.open("POST", sUrl, false);
oReq.setRequestHeader("Content-Type", "text/plain; charset=utf-8");
oReq.setOption(3, sCert);
// oReq.setOption(2, oReq.getOption(2));
oReq.onreadystatechange = HandleStateChange;
oReq.send(sTxt);

function HandleStateChange()
{
if (oReq.readyState == 4)
{
Pm.Debug("HttpRequest Send file = OK");
}
}
oReq.abort();
© MICROSYS, spol. s r.o.