Promotic

HttpRequest przykłady dla metody open("POST")

Ta metoda komunikacji może być czasochłonna w zależności od ilości przesyłanych danych i szybkości połączenia. Może to mieć wpływ na działanie samej aplikacji. Jest zalecane, żeby sama komunikacja była wywołana z odpowiednio skonfigurowanego obiektu PmaSequencer.
 
Wysłanie łańcucha tekstowego XML do serwera:
W ramach przykładu zostanie wytworzony łańcuch wysłania w zmiennej sXML.
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sXML = '<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?><pm><data><item><name ID=\"B\">d0</name><value>9.381083</value></item><item><name ID=\"P\">d1</name><value>20.34651</value></item></data></pm>';
var sUrl = "https://servername/UploadData/exam.xml";
var oReq = Pm.AxGetObject("new", "MSXML2.ServerXMLHTTP.6.0");

oReq.open("POST", sUrl, false);
oReq.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");
oReq.onreadystatechange = HandleStateChange;
oReq.send(sXML);

function HandleStateChange()
{
if (oReq.readyState == 4)
{
Pm.Debug("HttpRequest Send file = OK");
}
}

Wysłanie tekstu do serwera z bezpieczną komunikacją przy użyciu osobistego certyfikatu.:
Certyfikat osobisty musi być prawidłowo zarejestrowany na komputerze klienckim. Jego zarejestrowana nazwa jest używana przy pomocy metody setOption do uwierzytelniania na serwerze. W linii komentarza znajduje się również opcja ignorowania żądania serwera o uwierzytelnienie certyfikatu. Może to być pomocne, jeżeli certyfikat wygasł lub jeśli serwer nie wymaga takiego uwierzytelnienia.
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sTxt = "Text to server";
var sCert = "My personal certificate";
var sUrl = "https://servername/UploadData/document.txt";
var oReq = Pm.AxGetObject("new", "MSXML2.ServerXMLHTTP.6.0");

oReq.open("POST", sUrl, false);
oReq.setRequestHeader("Content-Type", "text/plain; charset=utf-8");
oReq.setOption(3, sCert);
// oReq.setOption(2, oReq.getOption(2));
oReq.onreadystatechange = HandleStateChange;
oReq.send(sTxt);

function HandleStateChange()
{
if (oReq.readyState == 4)
{
Pm.Debug("HttpRequest Send file = OK");
}
}
oReq.abort();
© MICROSYS, spol. s r.o.