Promotic

setProxy - metoda obiektu HttpRequest

Opis:
Specyficzne ustawienia proxy.
Składnia:
String setProxy(Integer proxySetting, String varProxyServer, String varBypassList)
Parametry:
proxySetting(Integer) Konfiguracja serwera proxy. Lista dostępnych ustawień.
0 - SXH_PROXY_SET_PRECONFIG Konfiguracja zostanie przejęta z rejestru Windows. Jeżeli do ustawienia serwera proxy na komputerze klienckim zastosowano narzędzie konfiguracyjne WinHTTP, wtedy proxycfg.exe.
1 - SXH_PROXY_SET_DIRECT Do wszystkich serwerów HTTP i HTTPS należy przystępować bezpośrednio.
2 - SXH_PROXY_SET_PROXY Określenie jednego lub więcej serwerów proxy oraz opcjonalną listę pomijania. (Jeżeli dla określonego protokołu nie jest określony serwer proxy a serwer nie znajduje się w liście pomijanych pozycji, wtedy nie można uzyskać połączenie z serwerem.)
varProxyServer(String) Nazwa serwera proxy lun lista nazw serwerów proxy.
varBypassList(String) Lista lokalnie znanych nazw hostów lub adresów IP, które będą mogły ominąć ustawienia serwera proxy.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oReq.setProxy(2, "adventure-works", "<local>");
© MICROSYS, spol. s r. o.