Promotic

HttpRequest przykłady dla metody open("GET")

Ta metoda komunikacji może być czasochłonna w zależności od ilości przesyłanych danych i szybkości połączenia. Może to mieć wpływ na działanie samej aplikacji. Jest zalecane, żeby sama komunikacja była wywołana z odpowiednio skonfigurowanego obiektu PmaSequencer.
 
Uzyskanie obiektu XML:
W ramach przykładu zostanie pozyskany tylko obiekt oXML. Jego parsowanie nie jest częścią składową tego przykładu.
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sUrl = "https://www.promotic.eu/test/data/exam.xml";
var oReq = Pm.AxGetObject("new", "MSXML2.ServerXMLHTTP.6.0");

oReq.open("GET", sUrl, false);
oReq.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");
oReq.onreadystatechange = HandleStateChange;
oReq.send();

function HandleStateChange()
{
if (oReq.readyState == 4)
{
Pm.MessageBox("Text", oReq.responseText, 0x0);
var oXML = oReq.responseXML;
}
}
oReq.abort();

Pobieranie tekstu z serweraz bezpieczną komunikacją przy użyciu osobistego certyfikatu.:
Certyfikat osobisty musi być prawidłowo zarejestrowany na komputerze klienckim. Jego zarejestrowana nazwa jest używana przy pomocy metody setOption do uwierzytelniania na serwerze. W linii komentarza znajduje się również opcja ignorowania żądania serwera o uwierzytelnienie certyfikatu. Może to być pomocne, jeżeli certyfikat wygasł lub jeśli serwer nie wymaga takiego uwierzytelnienia.
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oReq, sUrl, sCert;
var sCert = "My personal certificate";
var sUrl = "https://www.promotic.eu/test/data/getewon.txt";
var oReq = Pm.AxGetObject("new", "MSXML2.ServerXMLHTTP.6.0");

oReq.open("GET", sUrl, false);
oReq.setRequestHeader("Content-Type", "text/plain; charset=utf-8");
oReq.setOption(3, sCert);
// oReq.setOption(2, oReq.getOption(2));
oReq.onreadystatechange = HandleStateChange;
oReq.send();

function HandleStateChange()
{
if (oReq.readyState == 4)
{
Pm.MessageBox("Text", oReq.responseText, 0x0);
}
}
© MICROSYS, spol. s r.o.