Promotic

getResponseHeader - metoda obiektu HttpRequest

Opis:
Wczyta wartość określonego nagłówka HTTP reqestu..
Składnia:
String getResponseHeader(String sHeader)
Parametry:
sHeader(String) Zdefiniowany nagłówek (na przykład "Content-Type")
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

sHeader = oReq.getResponseHeader("Content-Type");
© MICROSYS, spol. s r.o.