Promotic

responseStream - właściwość obiektu HttpRequest

Opis:
Reprezentuje treść wiadomości jako IStream.
 
Ten stream zwraca surowe, nierozkodowane bajty otrzymane bezpośrednio z serwera. W zależności od tego, co wysłał serwer, może to wyglądać jak dane zakodowane binarnie.
Składnia:
Variant responseStream
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
Patrz również:
- HttpRequest.responseText (właściwość)
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oStream = oReq.responseStream;
© MICROSYS, spol. s r. o.