Promotic

setRequestHeader - metoda obiektu HttpRequest

Opis:
Wczyka wartość konkretnego nagłówka HTTP reqestu..
Składnia:
Empty setRequestHeader(String sHeader, String sValue)
Parametry:
sHeader(String) Nazwa nagłówka (na przykład: "Content-Type").
sValue(String) Wartość nagłówka (na przykład: "text/xml; charset=utf-8").
Patrz również:
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oReq.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");
© MICROSYS, spol. s r.o.