Promotic

setOption - metoda obiektu HttpRequest

Opis:
Ustawia wymaganą właściwość transmisji.. (Tylko dla MSXML2.ServerXMLHTTP.6.0)
Składnia:
String setOption(Integer nOption, Variant vVal)
Parametry:
nOption(Integer) Dostępne możliwości dla metody setOption.
0 - SXH_OPTION_URL_CODEPAGE Ustawia stronę kodową używaną do konwersji łańcucha URL na Unicode.
1 - SXH_OPTION_ESCAPE_PERCENT_IN_URL Ustawienie niebezpiecznych znaków ANSI w adresie URL (na przykład " " -> "% 20").
2 - SXH_OPTION_IGNORE_SERVER_SSL_CERT_ERROR_FLAGS Ustawia maskę flag.
3 - SXH_OPTION_SELECT_CLIENT_SSL_CERT Nazwa certyfikatu w lokalnym repozytorium, który ma zostać wysłany, jeżeli serwer zażąda certyfikatu klienta.
vVal(Variant) Wartość wymaganego ustawienia
Patrz również:
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oReq.setOption(2, 8192);
© MICROSYS, spol. s r.o.