Promotic

setOption - metoda objektu HttpRequest

Popis:
Nastaví požadovanou vlastnost přenosu.. (Pouze pro MSXML2.ServerXMLHTTP.6.0)
Syntaxe:
String setOption(Integer nOption, Variant vVal)
Parametry:
nOption(Integer) Možnosti dostupné pro metodu setOption.
0 - SXH_OPTION_URL_CODEPAGE Nastaví kódová stránku použítou pro konverzi řetězce URL Unicode.
1 - SXH_OPTION_ESCAPE_PERCENT_IN_URL Nastavení nebezpečných znaků ANSI v URL adrese (například " " -> "% 20").
2 - SXH_OPTION_IGNORE_SERVER_SSL_CERT_ERROR_FLAGS Nastaví masku příznaků
3 - SXH_OPTION_SELECT_CLIENT_SSL_CERT Název certifikátu v místním úložišti, který se má odeslat, pokud server požaduje certifikát klienta.
vVal(Variant) Hodnota požadovaného nastavení
Viz také:
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oReq.setOption(2, 8192);
© MICROSYS, spol. s r.o.