Promotic

readyState - vlastnost objektu HttpRequest

Popis:
Oznamuje stav požadavku..
 
Seznam stavových kódů
0 = požadavek není inicializován
1 = spojení se serverem navázáno
2 = požadavek přijat
3 = požadavek je zpracováván
4 = požadavek dokončen a odpověď je připravena
Syntaxe:
Integer readyState
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
Viz také:
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

state = oReq.readyState;
© MICROSYS, spol. s r.o.