Update cookies preferences
Promotic

setProxy - metoda objektu HttpRequest

Popis:
Specifická proxy nastavení.
Syntaxe:
String setProxy(Integer proxySetting, String varProxyServer, String varBypassList)
Parametry:
proxySetting(Integer) Konfigurace serveru proxy. Seznam dostupných nastavení.
0 - SXH_PROXY_SET_PRECONFIG Konfigurace se převezme z registru Windows. Pokud pro nastavení proxy serveru na klientském počítači byl použit konfigurační nástroj proxy WinHTTP, pak proxycfg.exe.
1 - SXH_PROXY_SET_DIRECT Ke všem serverům HTTP a HTTPS přistupovat přímo.
2 - SXH_PROXY_SET_PROXY Určení jednoho nebo více proxy serverů a volitelného seznamu vynechání. (Pokud pro daný protokol není zadán proxy server a server není v seznamu vynechaných položek, pak nelze na server získat přístup.)
varProxyServer(String) Název proxy serveru nebo seznam názvů proxy serverů.
varBypassList(String) Seznam místně známých názvů hostitelů nebo IP adres, pro které bude povoleno obejit nastavení proxy serveru.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oReq.setProxy(2, "adventure-works", "<local>");
© MICROSYS, spol. s r.o.