Promotic

setTimeouts - metoda objektu HttpRequest

Popis:
Určuje nastavení časového limitu pro vyřešení názvu domény, navázání spojení se serverem, odeslání dat a přijetí odpovědi..
Syntaxe:
String setTimeouts(Long resolveTimeout, Long connectTimeout, Long sendTimeout, Long receiveTimeout)
Parametry:
resolveTimeout(Long) Použije se pro mapování názvů hostitelů (například "www.microsoft.com") na IP adresy
connectTimeout(Long) Hodnota se použije k navázání komunikačního soketu s cílovým serverem, s výchozí hodnotou 60 sekund.
sendTimeout(Long) Hodnota platí pro odeslání jednotlivého paketu dat požadavku (pokud existují) na komunikační zásuvce na cílový server.
Velký požadavek odeslaný na server bude obvykle rozdělen na více paketů.
Časový limit odeslání platí pro odesílání každého paketu samostatně.
Výchozí hodnota je 30 sekund.
receiveTimeout(Long) Hodnota platí pro příjem paketu dat odpovědí z cílového serveru.
Velká odpověď bude rozdělen do několika paketů.
Časový limit příjmu se vztahuje na načtení každého paketu dat ze soketu.
Výchozí hodnota je 30 sekund.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oReq.setTimeouts(5000, 5000, 15000, 15000);
© MICROSYS, spol. s r.o.