Promotic

readyState - właściwość obiektu HttpRequest

Opis:
Informuje o statusie żądania..
 
Lista kodów stanu
0 = żądanie nie zostało inicjalizowane
1 = nawiązano połączenie z serwerem
2 = żądanie przyjęte
3 = żądanie jest w trakcie opracowania
4 = żądanie zakończone a odpowiedź jest przygotowana
Składnia:
Integer readyState
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
Patrz również:
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

state = oReq.readyState;
© MICROSYS, spol. s r.o.