Promotic

open - metoda obiektu HttpRequest

Opis:
Ustawia metodę, adres URL oraz informacje uwierzytelniające dla żądanego transferu danych..
Składnia:
Object open(String method, String url, [Boolean async], [String user], [String password])
Parametry:
method(String) Metoda transmisji danych
POST - Wysłanie danych z klienta do serwera
GET - Odbiór danych z serwera
PUT - Wysłanie danych z klienta do serwera
url(String) Ważny adres URL źródła danych
async[opcjonalne] (Boolean) Typ transmisji danych asynchroniczna/synchroniczna (true = asynchroniczna)
user[opcjonalne] (String) Uwierzytelnienie nazwą
password[opcjonalne] (String) Uwierzytelnienie hasłem
Patrz również:
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oReq;

oReq = Pm.AxGetObject("new", "MSXML2.XMLHTTP.6.0");
oReq.open("GET", "http://servername/test", false);
© MICROSYS, spol. s r.o.