Promotic

setProxyCredentials - metoda obiektu HttpRequest

Opis:
Dane logowania do uwierzytelniania przez proxy.. (Tylko dla MSXML2.ServerXMLHTTP.6.0)
Składnia:
String setProxyCredentials(String username, String password)
Parametry:
username(String) Nazwa użytkownika, która ma zostać uwierzytelniona.
password(String) Hasło użytkownika, które ma zostać uwierzytelnione.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oReq.setProxyCredentials("adventure-works2\\\\proxyuser", "password1");
© MICROSYS, spol. s r.o.