Update cookies preferences
Promotic

onreadystatechange - właściwość obiektu HttpRequest

Opis:
Określa funkcję, która ma zostać wywołana, jeżeli zostanie zmieniona właściwość readyState.
Składnia:
Void onreadystatechange
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
Patrz również:
- HttpRequest.status (właściwość)
Przykład1:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oReq.onreadystatechange = Test();
© MICROSYS, spol. s r.o.