Update cookies preferences
Promotic

getOption - metoda obiektu HttpRequest

Opis:
Zwraca informację o wymaganej właściwości transmisji. (Tylko dla MSXML2.ServerXMLHTTP.6.0)
Składnia:
String getOption(Integer nOption)
Parametry:
nOption(Integer) Dostępne możliwości dla metody getOption.
-1 - SXH_OPTION_URL Ostatnio zastosowany docelowy adres URL.
0 - SXH_OPTION_URL_CODEPAGE Strona kodowa używana do konwersji łańcucha URL Unicode.
1 - SXH_OPTION_ESCAPE_PERCENT_IN_URL Ustawienie niebezpiecznych znaków ANSI w adresie URL (na przykład " " -> "% 20").
2 - SXH_OPTION_IGNORE_SERVER_SSL_CERT_ERROR_FLAGS Zwraca maskę DWORD z różnymi flagami
SXH_SERVER_CERT_IGNORE_UNKNOWN_CA = 256
SXH_SERVER_CERT_IGNORE_WRONG_USAGE = 512
SXH_SERVER_CERT_IGNORE_CERT_CN_INVALID = 4096
SXH_SERVER_CERT_IGNORE_CERT_DATE_INVALID = 8192
SXH_SERVER_CERT_IGNORE_ALL_SERVER_ERRORS = 13056
3 - SXH_OPTION_SELECT_CLIENT_SSL_CERT Pierwszy certyfikat w lokalnym repozytorium, który ma zostać wysłany, jeżeli serwer zażąda certyfikatu klienta.
Patrz również:
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

sOption = oReq.getOption(2);
© MICROSYS, spol. s r.o.