Promotic

responseText - właściwość obiektu HttpRequest

Opis:
Reprezentuje treść wiadomości jako tekst.
Składnia:
String responseText
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
Patrz również:
- HttpRequest.responseXML (właściwość)
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

sString = oReq.responseText;
© MICROSYS, spol. s r.o.