Promotic

responseXML - właściwość obiektu HttpRequest

Opis:
Reprezentuje treść wiadomości jako obiekt parsowalny MSXML (Microsoft XML Core Services).
Składnia:
Variant responseXML
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
Patrz również:
- HttpRequest.responseText (właściwość)
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oXML = oReq.responseXML;
© MICROSYS, spol. s r.o.