Promotic

responseBody - właściwość obiektu HttpRequest

Opis:
Reprezentuje treść wiadomości jako tablicę bajtów.
 
Zawiera nierozkodowane bajty otrzymane bezpośrednio z serwera. W zależności od tego, co wysłał serwer, może to wyglądać jak dane zakodowane binarnie.
Składnia:
Variant responseBody
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
Patrz również:
- HttpRequest.responseText (właściwość)
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oBody = oReq.responseBody;
© MICROSYS, spol. s r. o.