Promotic

getAllResponseHeaders - metoda obiektu HttpRequest

Opis:
Odczyta wartości wsszystkich nagłówków HTTP requestu..
Składnia:
String getAllResponseHeaders()
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

sHeaders = oReq.getAllResponseHeaders();
© MICROSYS, spol. s r.o.