Update cookies preferences
Promotic

send - metoda obiektu HttpRequest

Opis:
Wyśle żądanie HTTP na serwer.
Składnia:
String send([String varBody])
Parametry:
varBody[opcjonalne] (String) Wysyłane dene w przypadku zastosowania metody POST w metodzie open.
Notatka:
W zależności od ustawienia parametru async w metodzie open wynik wywołania jest zwracany natychmiast lub po odebraniu całej wiadomości. Może być również zakończony timeoutem.
Patrz również:
- HttpRequest.open (metoda)
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

// open method "GET"
oReq.send();
// open method "POST"
oReq.send(data);
© MICROSYS, spol. s r.o.