Update cookies preferences
Promotic

waitForResponse - metoda obiektu HttpRequest

Opis:
Umożliwia serwerowi żądającemu wstrzymanie wykonywania operacji w oczekiwaniu na zakończenie asynchronicznej operacji wysyłania.
Składnia:
String waitForResponse(Long timeoutInSeconds)
Parametry:
timeoutInSeconds(Long) Określa liczbę sekund, które należy odczekać przed zakończeniem operacji asynchronicznego wysyłania.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oReq.waitForResponse(10);
© MICROSYS, spol. s r.o.