Promotic

EndNetGetData - událost objektu AtouchX

Popis:
Událost je vyvolána po ukončení čtení db. proměnné.
Událost oznamuje ukončení čtení db. proměnné nebo matice. Uživateli předkládá WID čtené db. proměnné, výsledek komunikace, uživatelem zadaný parametr Param a přečtená data (v případě úspěšného čtení).
 
Pokud se četla db. matice (ať už celá nebo jen její část), pak událost vytvoří proměnnou DATA jako dvourozměrnou matici. Prvky matice jsou typu odpovídající typu čtené db. proměnné nebo typu Variant.
Parametry:
WID(Long) WID db. proměnné, která se četla.
Result(Long) Výsledek komunikace
Param(Long) Hodnota zadaná v metodách NetGetData....
DATA(Variant) Přečtený obsah db. proměnné nebo matice.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

if (Result < 1024)
{
var nVal = DATA;
}
switch (WID)
{
case 1026:
val = DATA;   // action write DATA to PROMOTIC from WID 1026
break;
case 1033:
val = DATA;   // action write DATA to PROMOTIC from WID 1033
break;
}
© MICROSYS, spol. s r. o.