Promotic

EndNetGetData - událost objektu AtouchX

Popis:
Událost je vyvolána po ukončení čtení db. proměnné.
Událost oznamuje ukončení čtení db. proměnné nebo matice. Uživateli předkládá WID čtené db. proměnné, výsledek komunikace, uživatelem zadaný parametr Param a přečtená data (v případě úspěšného čtení).
 
Pokud se četla db. matice (ať už celá nebo jen její část), pak událost vytvoří proměnnou DATA jako 2-rozměrné pole. Prvky pole jsou typu odpovídající typu čtené db. proměnné nebo typu Variant.
Parametry:
WID(Long) WID db. proměnné, která se četla.
Result(Long) Výsledek komunikace
Param(Long) Hodnota zadaná v metodách NetGetData....
DATA(Variant) Přečtený obsah db. proměnné nebo matice.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

if (Result < 1024)
{
var nVal = DATA;
}
switch (WID)
{
case 1026:
val = DATA;   // action write DATA to PROMOTIC from WID 1026
break;
case 1033:
val = DATA;   // action write DATA to PROMOTIC from WID 1033
break;
}
© MICROSYS, spol. s r.o.