Update cookies preferences
Promotic

NetPutDataMtx - metoda objektu AtouchX

Popis:
Přečte celou db. proměnnou nebo výřez db. matice.
Metoda zapíše obsah celé db. proměnné nebo db. matice. Zápis je asynchronní, po ukončení zápisu je vyvolána událost EndNetPutData, která oznámí výsledek komunikace. Do události se také předá hodnota Param, která slouží uživateli k vlastní identifikaci.
 
Zapisovaný obsah musí odpovídat zapisované db. proměnné. Matice (i její část), musí DATA být 2-rozměrné pole, jehož počet řádků a sloupců odpovídá počtu zapisovaných řádků a sloupců. v tom případě nezáleží na počátečních indexech DATA ale pouze na rozměrech. Při zápisu právě jednoho prvku db. matice může být DATA jak jednoduchá hodnota tak i 2-rozměrné pole o jednom řádku a jednom sloupci.
 
DATA musí být takového typu, aby bylo možno jeho hodnoty zapsat do db. proměnné bez ztráty informace .
Syntaxe:
Integer NetPutDataMtx(Long WID, Variant Param, Integer Row, Integer Col, Integer Rows, Integer Cols, Variant DATA)
Parametry:
WID(Long) WID db. proměnné která se má zapsat.
Param(Variant) Hodnota, která se beze změny předá do události ukončení zápisu.
Row(Integer) Index počátečního řádku matice (indexováno od 0), kam se zapisuje.
Col(Integer) Index počátečního sloupce matice (indexováno od 0), kam se zapisuje.
Rows(Integer) Počet řádků matice, které se zapisují.
Cols(Integer) Počet sloupců matice, které se zapisují.
DATA(Variant) Zapisovaný obsah db. proměnné.
Vrácená hodnota:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oATC = pMe.Pm("/AtouchApp").Acx;
var nState;
var nWID = 2005;
var nParam = 100;
var DATA = "Data array";
DATA = DATA.SaveToVbArray();
nState = oATC.NetPutDataMtx(nWID, 3, 0, 10, 8, nParam, DATA);
© MICROSYS, spol. s r.o.