Update cookies preferences
Promotic

NetPutTime - metoda objektu AtouchX

Popis:
Zapíše nový čas do stanice.
Metoda zapíše nový čas (přímo ve formátu VBA) do stanice. Zápis je asynchronní, po ukončení zápisu je vyvolána událost EndNetPutTime, která oznámí výsledek komunikace. Do události se také předá hodnota Param, která slouží uživateli k vlastní identifikaci.
 
Speciálním případem je čas 1.1.1980 0:00:00 (půlnoc). Při zápisu tohoto času dojde k tzv. synchonizaci, tzn. ve skutečnosti se zapíše datum a čas shodný s datumem a časem na PC.
Syntaxe:
Integer NetPutTime(Long Station, Variant Param, Date DataTime)
Parametry:
Station(Long) Číslo stanice, do které se má zapsat čas.
Param(Variant) Hodnota, která se beze změny předá do události ukončení zápisu času.
DataTime(Date) Hodnota nově zapisovaného času.
Vrácená hodnota:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oATC = pMe.Pm("/AtouchApp").Acx;
var nStation = 2;
var nParam = 100;
var DateTime = Pm.Time;
var nState = oATC.NetPutTime(nStation, nParam, DateTime);
© MICROSYS, spol. s r.o.