Promotic

StationConnect - metoda objektu AtouchX

Popis:
Zahájí proces připojování stanice.
Metoda zahájí potřebné HW akce pro vytvoření spojení se stanicí Station, přičemž nečeká do okamžiku skutečného navázání spojení.
 
Pokud se použije metoda na stanici připojenou pomocí modemu, pak se zahájí sekvence vedoucí k uskutečnění spojení (modem vytočí telefonní číslo, atd.). Stav navazování spojení je možno sledovat metodou StationStatus.
 
Pokud se použije metoda na stanici připojenou pevnou linkou, pak se neprovede nic a metoda vrací kód chyby "OK".
 
Metodu není nutno volat před použitím komunikačních metod. Komunikační metody samy podle potřeby zjistí, že spojení není vytvořeno a zahájí sekvenci vedoucí k uskutečnění spojení, tzn. spojení se naváže automaticky při prvním požadavku na čtení nebo zápis hodnot z/do stanice. Metoda slouží spíše k vynucenému navázání spojení dříve (např. ihned po startu aplikace), než se začne fyzicky komunikovat, aby se ušetřil nějaký čas.
Syntaxe:
Integer StationConnect(Integer Station)
Parametry:
Station(Integer) Číslo stanice, se kterou se má navázat spojení.
Vrácená hodnota:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oATC = pMe.Pm("/AtouchApp").Acx;
var nInfo = oATC.StationConnect(60);
© MICROSYS, spol. s r. o.