Promotic

DbSetDatagram - metoda objektu AtouchX

Popis:
Nastaví sledování datagramu.
Metoda nastaví sledování příchozích datagramů v proměnné určené WID. Od volání metody DbSetDatagram každý příchozí datagram vyvolá událost DbDatagram až do okamžiku zrušení metodou DbResetDatagram nebo ukončení činnosti objektu.
Syntaxe:
Integer DbSetDatagram(Long WID, Long Param)
Parametry:
WID(Long) WID db. proměnné, která slouží jako přijímací proměnná datagramu.
Param(Long) Hodnota, která se beze změny předá do události datagramu.
Vrácená hodnota:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oATC = pMe.Pm("/AtouchApp").Acx;
var nWID = 2005;
var nState = oATC.DbSetDatagram(nWID, 85);
© MICROSYS, spol. s r.o.