Promotic

DbResetDatagram - metoda objektu AtouchX

Popis:
Zruší sledování datagramu.
Metoda zruší sledování příchozích datagramů v proměnné určené WID.
 
Po volání této metody se přestane vyvolávat událost DbDatagram pro zrušené proměnné.
Syntaxe:
Integer DbResetDatagram(Long WID)
Parametry:
WID(Long) WID db. proměnné, která sloužila jako přijímací proměnná datagramu.
Vrácená hodnota:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oATC = pMe.Pm("/AtouchApp").Acx;
var nWID = 2005;
var nState = oATC.DbResetDatagram(nWID);
© MICROSYS, spol. s r.o.