Update cookies preferences
Promotic

DbAcceptDatagram - metoda objektu AtouchX

Popis:
Potvrdí příchozí datagram.
Metoda potvrdí zpracování příchozího datagramu v proměnné určené WID.
 
Poznámka: Pokud má ovladač připraven k dispozici ve svých interních strukturách další příchozí datagram pak ihned je vyvolána odpovídající událost DbDatagram.
Syntaxe:
Integer DbAcceptDatagram(Long WID)
Parametry:
WID(Long) WID db. proměnné, která slouží jako přijímací proměnná datagramu a ve které je příchozí potvrzovaný datagram.
Vrácená hodnota:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oATC = pMe.Pm("/AtouchApp").Acx;
var nWID = 2005;
var nState = oATC.DbAcceptDatagram(nWID);
© MICROSYS, spol. s r.o.