Update cookies preferences
Promotic

DbDatagram - událost objektu AtouchX

Popis:
Událost je vyvolána při příchodu datagramu.
Událost oznamuje příjem datagramu do db. proměnné WID. Uživateli předkládá identifikaci zdroje datagramu StremId pro případnou odpověď, uživatelem zadaný parametr Param a přímo novou aktuální hodnotu db. proměnné (tzn. příchozí datagram).
 
Pokud je db. proměnná matice, pak událost vytvoří proměnnou DATA jako 2-rozměrné pole. Prvky pole jsou typu odpovídající typu db. proměnné nebo typu Variant obsahující typ odpovídající typu db. proměnné.
 
Po zpracování datagramu se musí zavolat potvrzující metoda DbAcceptDatagram.
Parametry:
WID(Long) WID db. proměnné, která přijala datagram.
StreamId(Long) Identifikátor zdroje datagramu. V případě odpovědi na datagram se tato hodnota beze změny zadává do metody NetReplyDatagram.
Param(Long) Hodnota zadaná v metodě DbSetDatagram.
DATA(Variant) Aktuální obsah db. proměnné (tzn. přijatý datagram).
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

switch (Param)
{
case 60:
if (WID == 1024)
{
var nVal = DATA;
}
break;
case 40:
if (StreamId == 1)
{
var nValAll = DATA;
}
break;
}
© MICROSYS, spol. s r.o.