Promotic

DbDatagram - událost objektu AtouchX

Popis:
Událost je vyvolána při příchodu datagramu.
Událost oznamuje příjem datagramu do db. proměnné WID. Uživateli předkládá identifikaci zdroje datagramu StremId pro případnou odpověď, uživatelem zadaný parametr Param a přímo novou aktuální hodnotu db. proměnné (tzn. příchozí datagram).
 
Pokud je db. proměnná matice, pak událost vytvoří proměnnou DATA jako dvourozměrnou matici. Prvky matice jsou typu odpovídající typu db. proměnné nebo typu Variant obsahující typ odpovídající typu db. proměnné.
 
Po zpracování datagramu se musí zavolat potvrzující metoda DbAcceptDatagram.
Parametry:
WID(Long) WID db. proměnné, která přijala datagram.
StreamId(Long) Identifikátor zdroje datagramu. V případě odpovědi na datagram se tato hodnota beze změny zadává do metody NetReplyDatagram.
Param(Long) Hodnota zadaná v metodě DbSetDatagram.
DATA(Variant) Aktuální obsah db. proměnné (tzn. přijatý datagram).
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

switch (Param)
{
case 60:
if (WID == 1024)
{
var nVal = DATA;
}
break;
case 40:
if (StreamId == 1)
{
var nValAll = DATA;
}
break;
}
© MICROSYS, spol. s r. o.