Promotic

DbGetInfo - metoda objektu AtouchX

Popis:
Vrací informace o db proměnné.
Metoda vrací dostupné informace o db. proměnné zadané WIDem a vrátí je ve vytvořené matici INFO.
Syntaxe:
Integer DbGetInfo(Integer WID, Array INFO)
Parametry:
WID(Integer) WID db. proměnné o které se zjistí informace.
INFO[pro čtení i zápis] (Array) Proměnná, kam se uloží výsledek.
Vrácená hodnota:
Poznámka:
Zjištěné informace.
INFO(0) Long WID db. proměnné.
INFO(1) String Název db. proměnné.
INFO(2) Integer Číslo stanice, vlastnící db. proměnnou.
INFO(3) Integer Typ db. proměnné.
INFO(4) Integer Počet řádků db. proměnné. Proměnné jednoduchého typu mají počet řádků roven 1.
INFO(5) Integer Počet sloupců db. proměnné. Proměnné jednoduchého typu mají počet sloupců roven 1.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oATC = pMe.Pm("/AtouchApp").Acx;
var nWID = 1024;
var mInfo = Pm.CreatePmMap();
mInfo.ParValue = Pm.CreatePmArray(1, 6);
var nState = Pm.CallAxMethod("", oATC, "DbGetInfo", nWID, mInfo);
var aInfo = mInfo.ParValue;
Pm.Debug("AtouchX.DbGetInfo return INFO[0]: " + aInfo.GetItem(0));
Pm.Debug("AtouchX.DbGetInfo return INFO[1]: " + aInfo.GetItem(1));
Pm.Debug("AtouchX.DbGetInfo return INFO[2]: " + aInfo.GetItem(2));
© MICROSYS, spol. s r.o.