Update cookies preferences
Promotic

StationReserve - metoda objektu AtouchX

Popis:
Nastaví nebo zruší rezervaci HW prostředku pro spojení se stanicí.
Metoda provede rezervaci nebo zrušení rezervace HW prostředku (modemu) pro spojení se stanicí Station. Rezervace je chápána pouze jako doporučení.
 
Pokud se použije metoda na stanici připojenou pevnou linkou, pak se neprovede nic a metoda vrací kód chyby "OK".
 
Rezervaci je možno zrušit kdykoliv. Nastavení a zrušení rezervace není kumulativní, tzn. že dvojí rezervace stejné stanice má shodný efekt jako jednoduchá rezervace. Na zrušení dvojí rezervace stačí jedno "zrušující" volání metody.
Syntaxe:
Integer StationReserve(Integer Station, Boolean Set)
Parametry:
Station(Integer) Číslo stanice, pro kterou se má rezervace vytvořit nebo zrušit.
Set(Boolean) Příznak, zda se má rezervace nastavit nebo zrušit.
true - Rezervace se nastaví.
false - Rezervace se zruší.
Vrácená hodnota:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oATC = pMe.Pm("/AtouchApp").Acx;
var nInfo = oATC.StationReserve(2, 60);
© MICROSYS, spol. s r.o.