Promotic

GetObjectVersion - metoda objektu AtouchX

Popis:
Zjistí verzi objektu AtouchApp.
Metoda vrací přímo číslo verze objektu AtouchApp ve formátu BCD tak, že horní bajt obsahuje číslo verze a spodní bajt obsahuje číslo podverze. Například verzi 1.60 odpovídá hodnota &H160.
Syntaxe:
Integer GetObjectVersion()
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nVerObj = oATC.GetObjectVersion();
© MICROSYS, spol. s r. o.