Promotic

StationPlug - zdarzenie obiektu AtouchX

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane podczas śledzenia zmian stanu połączenia stacji lub PC.
Zdarzenie informuje o zmianie stanu połączenia stacji lub PC. Prezentuje użytkownikowi numer stacji, której dotyczą zmiany, typ sprzętowego połączenia, którego zmiana dotyczy, nowy stanpołączenia oraz parametr Param określony przez użytkownika.
 
Parametr HWType jest zorientowany bitowo. Dolne 12 bitów (D11-D0) określają typ połączenia sprzętowego (zgodnie ze stałą ahwXXXX) a górne 4 bity (D15-D12) określają numer stałego segmentu sieci.
Parametry:
Station(Integer) Numer stacji (i PC), której stan połączenia uległ zmianie.
HWType(Integer) Sprzętowy typ połączenia. W przypadku zmiany stanu połączenia stacji, chodzi o sprzętowy typ połączenia, którym stacja Station jest połączona. W przypadku zmiany stanu połączenia PC, chodzi o sprzętowy typ połączenia, którego stan został zmieniony.
Status(Integer) Nowy (aktualny) stan połączenia.
Param(Long) Wartość określona w metodach StationSet...Plug..
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.Debug("AtouchX.StationPlug Station=" + Station + ", HWType=" + HWType + ", Status=" + Status + ", Param=" + Param);
© MICROSYS, spol. s r.o.