Update cookies preferences
Promotic

EndNetIdentify - zdarzenie obiektu AtouchX

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane po zakończeniu odczytu łańcuchów identyfikacyjnych.
Zdarzenie informuje o zakończeniu odczytywania łańcuchów identyfikacyjnych. Prezentuje użytkownikowi numer stacji, z której odczytano łańcychy znaków, wynik komunikacji, parametr Param podany przez użytkownika, oraz odczytane łańcuchy (w przypadku udanego odczytu).
 
W przypadku udanego odczytu, zdarzenie wytworzy zmienną DATA jako 1-wymiarową tablicą o rozmiarze 3 elementów. Elementy tablicy są typu String lub Variant/String zgodnie z ustawieniem właściwości VariantOnly.
Parametry:
Station(Integer) Numer stacji, z której dokonano odczyt łańcuchów identyfikacyjnych.
Result(Long) Wynik komunikacji
Param(Long) Wartość określona w metodzie NetIdentify.
DATA(Variant) Odczytane łańcuchy identyfikacyjne.
Notatka:
Zawartość macierzy gdzie Apl (true/false) to wartość parametru w metodzie NetIdentify:
true - aplikacyjne łańcuchy identyfikacyjne
Info(0) - Pierwszy aplikacyjny łańcuch identyfikacyjny (określa projektant aplikacji w stacji).
Info(1) - Drugi aplikacyjny łańcuch identyfikacyjny (określa projektant aplikacji w stacji).
Info(2) - Generowany łańcuch identyfikacyjny PSE zawierający w kolejności: nazwę pliku aplikacji, datę konwersji aplikacji, wersję PSE, która wykonała konwersję.
false - systemowe łańcuchy identyfikacyjne
Info(0) - Nazwa producenta sprzętu
Info(1) - Nazwy w kolejności: nazwa sprzętu, nazwa SO Windows, nazwa protokołu komunikacyjnego.
Info(2) - Wersje w kolejności: wersja sprzętu, wersja SO Windows, wersja protokołu komunikacyjnego.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

if (Result < 1024)
{
var aData = Pm.CreatePmArray();
aData.LoadFromVbArray(DATA);
Pm.Debug("AtouchX Station=" + Station + ", \"Info(0)=\"" + aData.GetItem(0) + ", \"Info(1)=\"" + aData.GetItem(1) + ", \"Info(2)=\"" + aData.GetItem(2));
}
else
{
Pm.Debug("AtouchX Station=" + Station + ", event EndNetIdentify = Error !!");
}
© MICROSYS, spol. s r.o.