Promotic

EndNetGetData - zdarzenie obiektu AtouchX

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane po zakończeniu odczytu zmiennej bazodanowej.
Zdarzenie powiadamia o zakończeniu odczytu zmiennej bazodanowej lub macierzy. Przedstawia użytkownikowi WID odczytywanej zmiennej bazodanowej, wynik komunikacji, parametr Param określony przez użytkownika oraz odczytane dane (w przypadku udanego odczytu).
 
Jeżeli została odczytana macierz bazodanowa (cała lub tylko jej część), wtedy zdarzenie wytworzy zmienną DATA jako 2-wymiarową tablicą. Elementy tablicy są typu odpowiadającego typu zmiennej bazodanowej lub typu Variant.
Parametry:
WID(Long) WID odczytywanej zmiennej bazodanowej
Result(Long) Wynik komunikacji
Param(Long) Wartość określona w metodach NetGetData....
DATA(Variant) Odczytana zawartość zmiennej bazodanowej lub macierzy.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

if (Result < 1024)
{
var nVal = DATA;
}
switch (WID)
{
case 1026:
val = DATA;   // action write DATA to PROMOTIC from WID 1026
break;
case 1033:
val = DATA;   // action write DATA to PROMOTIC from WID 1033
break;
}
© MICROSYS, spol. s r.o.