Update cookies preferences
Promotic

StationReserve - metoda obiektu AtouchX

Opis:
Ustawia lub anuluje rezerwację zasobów sprzętowych do połączenia ze stacją.
Metoda rezerwuje lub odrezerwuje zasób sprzętowy (modem) do połączenia z stacją Station. Rezerwacja jest traktowana wyłącznie jako rekomendacja.
 
Jeżeli metoda jest zastosowana do stacji połączonej stałym łączem, wtedy nic nie jest wykonywane i metoda zwraca kod błędu "OK".
 
Rezerwacja może być odwołana w każdym momencie. Ustawienie i odwołanie rezerwacji nie kumuluje się, tzn. podwójna rezerwacja tej samej stacji ma taki sam skutek jak pojedyncza rezerwacja. Pojedyncze wywołanie metody "anuluj" jest wystarczające do anulowania podwójnej rezerwacji.
Składnia:
Integer StationReserve(Integer Station, Boolean Set)
Parametry:
Station(Integer) Numer stacji, dla której ma zostać ustawiona lub usunięta rezerwacja.
Set(Boolean) Znacznik oznaczająca, czy rezerwacja ma zostać ustawiona lub usunięta.
true - Ustawienie rezerwacji.
false - Anulowanie rezerwacji.
Wartość zwrotna:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oATC = pMe.Pm("/AtouchApp").Acx;
var nInfo = oATC.StationReserve(2, 60);
© MICROSYS, spol. s r.o.