Update cookies preferences
Promotic

DbAcceptDatagram - metoda obiektu AtouchX

Opis:
Potwierdza przychodzący datagram.
Metoda potwierdzi opracowanie przychodzącego datagramu w zmiennej przeznaczonej WID.
 
Notatka: Jeżeli driver ma w swoich wewnętrznych strukturach gotowy kolejny przychodzący datagram wtedy odpowiadające mu zdarzenie DbDatagram natychmiast zostanie wywołane.
Składnia:
Integer DbAcceptDatagram(Long WID)
Parametry:
WID(Long) WID zmiennej bazodanowej, która służy jako odbierająca zmienna datagramu, w której znajduje się przychodzący potwierdzony datagram.
Wartość zwrotna:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oATC = pMe.Pm("/AtouchApp").Acx;
var nWID = 2005;
var nState = oATC.DbAcceptDatagram(nWID);
© MICROSYS, spol. s r.o.